Ceny węgla jesień 2023 Gdzie najtaniej?

Również polski rząd szykował jeszcze w 2021 roku rekompensaty zarówno dla gmin, jak i najuboższych. Marek Suski, przewodniczący sejmowej komisji energii, zdradził wówczas, że przygotowywany był projekt ustawy, która miała zakładać rekompensaty dla gmin. Podobne bowiem działania dotyczące rekompensowania wysokich rachunków za gaz podejmowane są w innych krajach, w tym we Włoszech i Hiszpanii, gdzie ceny gazu wzrosły nawet o 400 proc. Prezentując poziom cen węgla przedstawiciele JSW przytoczyli średnią notowań indeksu węglowego The Steel Index (TSI) między kwietniem a sierpniem tego roku (243 USD za tonę), wpływającą na ceny węgla z JSW w trzecim kwartale. W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu styczeń-maj 2023, która wpłynęła na ceny w drugim kwartale, jest to mniej o ok. 20 proc.

Grupa JSW wypracowała ponad 2 mld zł zysku netto, przy spadku przychodów o ponad 21 proc., na co wpłynęły głównie niższe o 28,5 proc. Średnie ceny koksu i niższe o 25 proc. Zysk netto JSW wyniósł ok. 0,8 mld zł. W trzecim kwartale tego roku saxobank forex broker recenzja forex kopalnie Jastrzębskiej Spółki Węglowej wyprodukowały w sumie 3,42 mln ton węgla (wzrost wobec poprzedniego kwartału o 3 proc.), z czego 2,83 mln ton stanowił węgiel koksowy – to 4,9 proc. Więcej niż w poprzednim kwartale oraz 7,3 proc.

  • Czy węgiel w październiku drożeje?
  • W porównaniu do średniej indeksu TSI z okresu styczeń-maj 2023, która wpłynęła na ceny w drugim kwartale, jest to mniej o ok. 20 proc.
  • Niestety sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna, a władze obawiają się, że to nie koniec, bowiem o kolejnych wzrostach informować będą kolejne miejskie instytucje, które właśnie rozstrzygają przetargi.
  • Roczne zużycie węgla kamiennego w Polsce, na potrzeby energetyki, w tym ciepłownictwa, przemysłu i gospodarstw domowych, wyniesie ok. 56–58 milionów ton.
  • Jak natomiast prognozują stratedzy Goldman Sachs – w III kw.

Dokument ten bowiem przewiduje liberalizację rynku gazowego dla odbiorców indywidualnych przez zniesienie obowiązku urzędowego zatwierdzania cen gazu od 2024 roku. Tak więc, za 2 lata gospodarstwa domowe będą płacić tyle, ile zażąda dostawca. Ze względu na obecną pozycję PGNiG, jako dominującego sprzedawcy gazu, oznacza to tylko jedno – drożyznę dla obywateli, ale ogromne zyski dla państwa. Jak podkreślają bowiem eksperci, po liberalizacji rynku, ceny gazu w Polsce mogą wzrosnąć nawet o 100 proc., czyli tyle, ile obecnie kosztuje gaz w Holandii i innych krajach (już teraz o 50 proc. więcej niż my płacą Niemcy). Rosnące ceny surowca wpływają na branże energochłonne, w tym chemiczną, determinując wzrost kosztów wytworzenia i konkurencyjność.

Edukacja w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2022/2023

Więcej niż w trzecim kwartale 2022. Do końca roku zaplanowany  import szacowany jest powyżej 9,3 mln ton, z czego ok 70% stanowią miały, które będą wykorzystane m.in. wieloaspektowy przedsiębiorca ed seicot W sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, a ok 30% stanowią sortymenty grube i średnie na potrzeby odbiorców indywidualnych, w tym gospodarstw domowych.

O komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego “Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. z 2021 r. poz. 146) ogłasza się, że przeciętna średnioroczna cena detaliczna 1000 kg węgla kamiennego w 2021 r. Od wiosny 2022 roku kluczowe będą warunki popytowe na świecie, zdolności dostaw gazu przez Norwegię i Rosję oraz zdolności produkcyjne w Europie. Musiałoby dojść do bardzo negatywnego splotu okoliczności, by na żadnym z tych kierunków nie doszło do istotnej poprawy warunków dostaw. Struktura popytu na świecie powinna się stopniowo normalizować i wracać w kierunku zrównoważonego udziału towarów i usług, zdejmując ciężar z sektora przemysłowego.

  • Z zarezerwowanych w tegorocznym budżecie państwa 4,5 mld zł na dopłaty do składek ubezpieczeniowych w trzech kwartałach wykorzystano 390,2 mln zł.
  • Głos w tej sprawie zabrała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.
  • Innymi słowy, w najbliższych latach duża liczba państw będzie negocjowała nowe umowy.
  • Wysokie ceny energii elektrycznej podbijają inflację i jednocześnie obniżają realny wzrost dochodów ludności, co przełoży się na wolniejszy wzrost gospodarczy.

GUS podał też, że wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w IV kwartale 2022 r. W stosunku do III kwartału 2022 r. Wyniósł 102,4 (wzrost cen o 2,4%). Warunkiem skorzystania ze wsparcia będzie udokumentowanie wykorzystywanego przez gospodarstwo domowe źródła ogrzewania zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ustabilizowanie cen węgla i zwiększenie jego dostępności dla odbiorców indywidualnych to główny cel przyjętego 23 czerwca 2022 r.

W 2021 roku po raz pierwszy od 2019 roku rachunki za gaz wzrosły

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w trzecim kwartale w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosła o ok. 3 proc. W pierwszym półroczu tego roku krajowe wydobycie węgla kamiennego energetycznego wyniosło ok. 21,5 mln ton, z czego ok. 18,7 mln ton stanowiły miały i inne sortymenty m.in. Na potrzeby elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni, natomiast ok. 2,8 mln ton stanowiły sortymenty grube i średnie na potrzeby odbiorców indywidualnych, w tym just2trade i deltatheta ogłaszają partnerstwo strategiczne gospodarstw domowych. Warto zauważyć, że obecny „renesans węgla” jest przykładem ciekawego paradoksu. To powoduje, że w części największych gospodarek, w tym w Chinach, USA oraz Niemczech nastąpi zwiększenie wykorzystania węgla w stosunku do poprzedniego roku, a także udziału tego surowca w miksie energetycznym. Wobec niedoborów i wysokich cen gazu, a także wobec wciąż rozwijanej infrastruktury OZE, prowadzi to do zwiększenia produkcji prądu w oparciu o węgiel.

Wskaźnik cen obliczany jest według formuły Laspeyres’a, przy zastosowaniu wag z roku poprzedzającego rok badany. Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat ws. Średniorocznych cen konsumpcyjnych nośników energii oraz cen węgla kamiennego za 2022 rok. Szczególnie ten drugi wskaźnik pokazuje skale wzrostu w stosunku do 2021 roku. W PEP 2040 zapisano również rzecz kluczową dla gotujących i ogrzewających domy gazem.

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 sierpnia 2023 r. o nadaniu odznaczeń

Wyższe od tych dla przedsiębiorstw. Średnia miesięczna cena gazu ziemnego w Europie w ciągu ostatniego roku wzrosła o 535 proc. Wyniosła 31,05 USD/MMBtu, podczas gdy w październiku 2020 r. Ten ogromny wzrost jest spowodowany kilkoma czynnikami, na co wskazuje unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Część bowiem wyższych kosztów związanych z dostawą tego surowca dla firm, przerzucana jest na zwykłych obywateli np. W cenach sprzedawanych produktów i oferowanych usług. Wysoki ceny gazu i ograniczone dostawy sprawiają jednocześnie, że rośnie popyt na węgiel. Ten surowiec również silnie zdrożał, chociaż trudniej niż w przypadku gazu o jedną miarę w tym zakresie. Na przykład ceny kontraktów futures na dostawę węgla do hubu w Rotterdamie na koniec danego miesiąca, które są wyznacznikiem zwłaszcza dla Europy Zachodniej, wzrosły prawie 160 proc. W ciągu ostatniego roku – z poziomu ok. 62 dolarów za tonę do 145 dolarów za tonę.

Zima coraz bliżej. Ile trzeba zapłacić za tonę węgla?

Przedsiębiorstwa przemysłu chemiczny, stalowego, papierniczego, produkcję szkła oraz materiałów budowalnych. To z kolei może przekładać się na wzrosty cen produktów wytwarzanych przez te branże. W najgorszym scenariuszu zaburzenia podażowe zimą przełożą się na ograniczenia w dostępie do nawozów, co z kolei może podnieść ceny żywności w 2023 roku.

Grupie sprzyjały wysokie ceny węgla koksowego i koksu, przekładające się na wyższe niż w ub. Sprzedaż węgla ogółem wyniosła w trzecim kwartale ok. 3,26 mln ton, w tym sprzedaż węgla koksowego ok. 2,68 mln ton – to 1,6 proc. Więcej niż w drugim kwartale i 1,3 proc. Sprzedaż wewnętrzna, czyli do koksowni z grupy JSW. Prawie dwie trzecie węgla JSW w trzecim kwartale trafiło do odbiorców zewnętrznych. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zwiększyła wydobycie swojego sztandarowego produktu – węgla koksowego, zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału, jak i trzeciego kwartału 2022 r.

Bilansowe wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2022 roku

Ale największy problem pojawił się w drugiej połowie roku, wraz z gwałtownym wzrostem cen energii na giełdach w Europie. Na przykład, w minionych dniach cena dostawy 1 MWH energii na dzień następny w Niemczech wynosiła 240 euro, wobec 50 euro przed rokiem. Ceny są blisko tegorocznego maksimum. W Polsce wzrost jest nieco niższy ze względu na fakt, że Polska większą część energii wytwarza z węgla, a nie gazu. W tym tygodniu cena dnia następnego na Towarowej Giełdzie Energii wynosi ok. 700 zł za MWH, co oznacza wzrost o ok. 100 proc.

W ubiegłym roku po węgiel trzeba się było zapisywać na listach oczekujących albo na składach, albo pod kopalniami. Niektórzy “polowali” na węgiel w e-sklepie PGG, co też nie było łatwym zadaniem. Węgla na hałdach nie brakuje i można kupić go od ręki. Podkreślił też, że w ostatnim czasie ceny węgla opałowego praktycznie się nie zmieniły, jednak jego zdaniem może nas czekać ich wzrost.

Z problemem wysokich cen gazu mierzą się dziś np. Spółki nawozowe – koszty zakupu gazu ziemnego odpowiadają za ponad połowę wszystkich kosztów produkcji nawozów azotowych. W trzecim kwartale koksownie JSW wytworzyły 0,85 mln ton koksu, podobnie jak kwartał wcześniej. Rok do roku nastąpił wzrost kwartalnej produkcji o ok. 9,3 proc. Sprzedaż koksu wyniosła 0,81 mln ton i była o 15,5 proc.


Deprecated: File Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/wingwings/apps/wingwingwp/wp-includes/functions.php on line 6085

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Deprecated: File Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /home/wingwings/apps/wingwingwp/wp-includes/functions.php on line 6085