Ruch narodowy a prawica

W tak znaczącej chwili nie sposób nie zadać sobie pytania o to, czym właściwie ma być nowoczesny polski ruch narodowy. Przeglądając różnego rodzaju strony internetowe, w tym fora dyskusyjne, a także niektóre pisma, trudno oprzeć się wrażeniu, że nacjonalizm, jeśli w ogóle to zbyt ostre dla niektórych słowo pada, nie stanowi nic ponad to. Parafraza zasady „nie ma wroga na prawicy” zdaje się niektórym przesłaniać rzeczywiste oblicze ideowe zarówno samego nacjonalizmu, jak i jego polskiej odmiany, wyrażonej najdobitniej przez ruch Romana Dmowskiego.

  • Być może takie potoczne podejście jest użyteczne w debatach publicznych i być może nawet nie ma co na siłę z nim walczyć.
  • W pierwszej połowie XIX wieku to po stronie sił rewolucji znajdujemy nacjonalistów.
  • Już u korzeni tego podziału tkwiła pewna niekonsekwencja – po usunięciu dawnych warstw rządzących, na prawicy znaleźli się żyrondyści, ugrupowanie liberalne, burżuazyjne, acz niechętne dalszym zmianom.
  • Członek Zarządu Głównego Ruchu Narodowego, Krajowy Koordynator Rekrutacji i prezes Okręgu Śląskiego Ruchu Narodowego.
  • Po upadku Rzeczpospolitej tradycje te kontynuuje raczej lewica niż prawica.

Członek Młodzieży Wszechpolskiej, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Pełniący obowiązki prezesa Ruchu Narodowego, lider Konfederacji. Poseł na Sejm RP z okręgu świętokrzyskiego, dysponujący obszernym doświadczeniem politycznym i medialnym. Przygotował pierwszą w Polsce „Mapę Wydatków Publicznych”, a także współorganizował ponad dziesięć kampanii wyborczych. Mąż Kariny Bosak, prawnika zaangażowanego w pracę Instytutu Ordo Iuris i Centrum Wolności Religijnej. My, narodowcy, od lat działamy społecznie w organizacjach pozarządowych, organizując cykliczne spotkania formacyjne, manifestacje, akcje charytatywne.

Wesprzyj Ruch ​​​​Narodowy!

Są one przesiąknięte liberalną mentalnością, mentalnością (jakby to Sorel określił) mieszczańską. Ich autorzy na ogół nie są w stanie wynieść się ponad paradygmat demoliberalny, nawet jeśli wewnątrz niego reprezentują maksymalnie pro-narodowe poglądy. Mówiąc dosłownie, nie mieści im się w głowie świat diametralnie inny niż ten współczesny, świat bez politycznej poprawności, bez wasalstwa Polski wobec USA, bez UE, bez parlamentarnej demokracji, bez silenia się na gesty uległości wobec mniejszości narodowych.

Dzieło to jest przecież jednym wielkim rozrachunkiem z tym, co wcześniej zwano polskością oraz postulatem budowy polskości nowej. Jest krytyką Polaka dawnego i głosi potrzebę zmiany go w kogoś obdarzonego zupełnie innymi cechami. Można chyba powiedzieć, że to już Dmowski pisząc o „nowocze-snym Polaku” chciał stworzenia „Nowego Człowieka”. Polski dow jones industrial average yawns po fomc nacjonalizm dalej ulega wpływom chrześcijańskiego uniwersalizmu, ostrze nacjonalizmu polskiego staje się nieco stępione, jednakże powyżej opisana istota nie podlega specjalnym zmianom. Skrzydło giertychowskie w SN staje na pozycjach ortodoksyjnych, nieraz wręcz talmudycznych, broniąc niemal wszystkiego co napisano w ruchu narodowym przed wojną.

  • Od kilku dekad skrajna lewica podejmuje go na równi z prawami pracowniczymi.
  • Wspólne oświadczenia z węgierskim Jobbikiem w odnośnie do sytuacji na Ukrainie, świadczą o drodze do pogłębienia współpracy obu ugrupowań.
  • Przygotował pierwszą w Polsce „Mapę Wydatków Publicznych”, a także współorganizował ponad dziesięć kampanii wyborczych.
  • W wyborach 2019 roku lider listy wyborczej Konfederacji w okręgu numer 7 Biała Podlaska, Chełm, Zamość.

Naród jako całość w koncepcji polskich nacjonalistów jest aktywny, to on kreuje rzeczywistość. Jego elity podlegają, w myśl twierdzenia Vilfredo Pareto, ciągłemu ruchowi i nieustannie są zasilane przez wybijające się aktywnością oraz zdolnościami jednostki pochodzące z ludu. Ten w myśli narodowej nie siedzi cicho i potulnie, pozostawiając elitom pełnię władzy, jakby chcieli konserwatyści. Ruch narodowy lat trzydziestych jest ruchem przepełnionym nawiązaniami do wielowiekowego dziedzictwa polskości, jest ruchem szczerze katolickim, gloryfikuje tradycję, ale nie jest konserwatywny, bo odrzuca zastój, bierność i bezczynność, jakie proponują zwolennicy idei zachowawczych.

Wykreśleni z rejestru partii politycznych

Znanym powszechnie faktem jest inspirowanie się również polskich nacjonalistów włoskim faszyzmem. O ile będącym otwarcie pod wpływem faszyzmu działaczom SN czy ONR-ABC ciężko przypisać zachwyt nad łączeniem pierwiastków tradycji z nazwaną po imieniu lewicowością, to już w Falandze takie tendencje będą wyraźnie widoczne. W ekonomicznej publicystyce RNR faszyzm jest wręcz krytykowany z lewa, całkiem powszechnie zarzuca mu się w tych kręgach podejmowanie półśrodków w gospodarce czy też ustępowanie Mussoliniego przed wpływami kręgów właścicieli wielkiego przemysłu i arystokracji. Zdarzały się też w historii przykłady ruchów określających się mianem liberalnych, a jednocześnie reprezentujących narodowe poglądy. Przykładowo, niemiecka Partia Narodowo-Liberalna była jednym z głównych motorów zjednoczenia narodu.

Takie czynniki znajdą się w różnych momentach rozwoju ruchu narodowego, często zresztą są one widoczne w momentach, kiedy narodowcy występowali pod niezbyt prawicową twarzą. Wydaje się, że w czasach kryzysu i nadchodzącej radykalizacji postaw, najbardziej pożądane są postulaty zbliżone do endecji Popławskiego i Balickiego oraz młodej endecji (i narodowego radykalizmu) lat trzydziestych. Obie te formacje działały w czasach gdy polski nacjonalizm był domeną grup opozycyjnych, prześladowanych przez władze. Zarówno pokolenie Popławskiego i Balickiego, jak i generacja Mosdorfa wytworzyły niezwykle sprawne organizacje, które pozytywistyczną pracą u podstaw umożliwiły ideom narodowym zdobycie rządu dusz w społeczeństwie polskim. Obok tej codziennej pracy ich działacze potrafili się jednak zdobywać również na innego rodzaju poświęcenia, związane z masowymi wystąpieniami, często tłumionymi brutalnie przez władze carskie i sanacyjne. Podobne zjawisko, choć na większą skalę obserwujemy od 2010 r., kiedy wybory na Węgrzech wygrał Fidesz Viktora Orbana.

Ruch Narodowy: historia partii

Dlatego będziemy walczyć o Polskę dla Polaków – dumną, silną, dostatnią i bezpieczną. Ruch Narodowy będzie bronił rodziny pojmowanej jako małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz prawa do życia od momentu poczęcia. Zaproponujemy rozwiązania poprawiające warunki życia rodzin, by umożliwić rozwój demograficzny narodu. Ruch Narodowy będzie stać na straży autonomii rodziny i przeciwstawi się próbom ingerencji urzędniczej w życie rodzinne. – Organizujemy się w całym kraju, rozpoczynamy budowę naszych struktur i umacniamy nasze środowisko ideowej prawicy.

Zapisz się do konfederacji

Widać to nawet na jednym z filmów z wczesnych lat dziewięćdziesiątych, gdzie Wasiutyński stwierdza, że Polska ma przed sobą najlepsze perspektywy w całej swojej historii. Nie chcę tu oczywiście zarzucać wybitnej postaci, jaką był niewątpliwie Wasiutyński, chęci sprowadzenia naszego kraju na dokładnie tę drogę, którą podążał wtedy już od kilkudziesięciu lat zachód, niemniej pewne tendencje w tym środowisku są niestety aż nadto widoczne. Symptomatyczne, że część środowisk emigracyjnej endecji dała się nawet ponieść „antyrasistowskiej” nagonce na organizacje nacjonalistyczne w zachodniej Europie, takie jak francuski Front Narodowy, jakby nie dostrzegając, że z tego typu ruchami więcej je łączy niż dzieli.

W sprawach politycznych ten socjalista sympatyzował z konserwatywnym południem w czasie wojny secesyjnej i Napoleonem III w samej Francji. Będąc w konflikcie z Kościołem solidaryzował się z jezuitami wyrzucanymi z kolejnych państw. Nie dziwne, że na poglądy Proudhona powoływali się później anarchiści, socjaliści, nacjonaliści, faszyści… Przez samego Charlesa Maurrasa zaliczany był do mistrzów kontrrewolucji i opisywany jako niemal nacjonalista. Pewnym wyjątkiem jest nurt rewolucji konserwatywnej, powstały w Niemczech w lat dwudziestych XX wieku, w dużej mierze pod wpływem przeżyć jego twórców w trakcie I wojny światowej i obserwowanej wówczas totalnej mobilizacji mas.

Mimo, że zjawisko zespolenia tradycji państwowych poszczególnych krajów z nacjonalizmem stawało się, często wzorem II Rzeszy właśnie, w ówczesnej Europie coraz powszechniejsze, to w tak przetworzonych państwach konserwatyści i tak nieraz lądowali na pozycjach, którym wierni byli do tej pory. Na pozycjach stanowego amerykańskie zapasy końcowe w nagrywaniu wysokości egoizmu i niedopuszczania do umiarkowanych nawet przemian, na których przecież tradycja nie musiała drastycznie ucierpieć. Również w późniejszych czasach stronnictwa konserwatywne, tam gdzie się uchowały jako odrębne siły polityczne, reprezentowały podobne tendencje, na przykład konserwatyści w II RP.

Oczywiście nie sposób pominąć tu najbardziej oczywistej przyczyny identyfikacji ruchu narodowego z prawicą. Po prostu nacjonalizm ze swoją obroną tradycji narodowej, religii, sprzeciwem wobec aborcji i homoseksualizmu czy wreszcie z żarliwym antykomunizmem sytuowany był na radykalnym skrzydle formacji ideowej utożsamianej przez ogół z takimi poglądami. Poklask polskiej prawicy dla Orbana i jego działań porównywalny jest chyba jedynie z egzaltacją wobec amerykańskich republikanów. Ci, mimo że na swoim pokładzie mają wielu zwolenników aborcji, homoseksualizmu, a także ludzi, których można najłagodniej określić mianem wariatów, nieustannie cieszą się admiracją centroprawicowych publicystów w naszym kraju.

Władze Ruchu Narodowego

Krzysztof Bosak stwierdził, że do takich samych wniosków doszli endeccy ekonomiści i przedstawiciele ordoliberalnej szkoły ekonomicznej[51][52]. Zapowiedziano powołanie Instytutu Strategii Narodowej, który będzie skupiał ekspertów i wypracowywał nowoczesny sterling spada, gdy premier johnson podnosi ubezpieczenie społeczne. program dla Ruchu Narodowego. 14 lutego 2023 Krzysztof Bosak współprzewodniczącym rady liderów Konfederacji WiN (wraz ze Sławomirem Mentzenem, będącym od 2022 prezesem Nowej Nadziei, na którą w tym samym roku przemianowała się KORWiN)[42].


Deprecated: File Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/wingwings/apps/wingwingwp/wp-includes/functions.php on line 6078

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Deprecated: File Theme without sidebar.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a sidebar.php template in your theme. in /home/wingwings/apps/wingwingwp/wp-includes/functions.php on line 6078